Pani Klaudyna w przejrzysty sposób i cierpliwie tłumaczy wszystkie tematy, przy czym lekcje odbywają się w przemiłej atmosferze. Zawsze przygotowana do zajęć, z zaangażowaniem przerabia materiał.